1955 Kayseri / Darılı doğumlu olup ilk, orta ve lise tahsilini Kayseri'de tamamladı. 1978 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Kamu Yönetimi Bölümü'nden iyi dereceyle mezun oldu. 1973 yılında Ticaret Bakanlığı'nda başladığı memuriyet görevi.. .
1975te Zonguldakta doğdu. İlkokulu 1986da, Zonguldak İmam Hatip Lisesini 1993te, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 1998de bitirdi. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tefsir Anabilim Dalında yüksek lisansa başladı. Bolu/Meng.. .
1958 Kırklareli/Vizede doğdu. 1976da Edirne İmam Hatip Lisesini, 1980de İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünü bitirdi. Zeytinburnu İmam Hatip Lisesinde 2 yıl Meslek Dersleri Öğretmenliğinden sonra U. Ü. İlâhiyat Fakültesinde İslâm Felsefesi Anabilim Dalı Araş.. .
1938 Yılı Cizre doğumluyum İlk ve Orta okul öğrenimimi Cizrede Lise Öğrenimimi de Ankara Atatürk Lisesinde yaptım. Ankara Ünv. İlahiyat. Fak. 1960 mezunuyum. İlk Görevime, Tırabzon İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeni olarak başladım. Dört yıl sonr.. .