Doç. Dr. Hüseyin DOĞAN 1978’de Samsun-Çarşamba’da doğdu. 1996 yılında Çarşamba İlçe İmam-Hatip Lisesi’nden, 2001 yılında da Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2004 yılında, Samsun-Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü .. .
Şair ve yazar. 28 Haziran 1956, Hamurcu Köyü / İncesu / Kayseri doğumlu. Hamurcu Köyü İlkokulu (1968), Kayseri İmam Hatip Lisesi (1975), Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1981) mezunu. Yüksek lisansını, Marmara Ünivers.. .
İmam Hasan b. Ahmed b. Abdurrahman el-Bennâ (14 Ekim 1906 - 12 Şubat 1949), Mısırlı siyasi ve dini lider. Müslüman Kardeşler adlı teşkilatının kurucusudur. Aynı zamanda Müslüman entelektüel, fikir adamı Tariq Ramadan'in dedesidir. Genç yaşta dini konular.. .
Uşaklıgil (1866-1945), erken Cumhuriyet ve geç Osmanlı dönemlerinin tanınan yazarlarındandır. Altı romanı, çok sayıda öyküsü vardır. Osmanlı hükümetine hem yurt içinde hem de yurtdışında memur olarak hizmet etmiştir, bu nedenle de hem Osmanlı devlet düzen.. .
Hélène Cixous Fransız akademisyen, felsefeci, romancı, şair, oyun yazarı ve eleştirmen Cixous, 1937 yılında Cezayirin Oran kentinde doğdu. Luce Irigaray ve Julia Kristeva ile birlikte Fransız Postmodern feminist kuramının ve postyapısalcı düşüncenin öneml.. .
1955te Manisa, Alaşehirde doğan Hacer Kılcıoğlu, İngilizce öğretmenliği yaptı. İzmirin Köprü semtinde, Behçet Uz Parkı kıyısında, kimilerinin Düşünce Evi dediği Masalcıda okuyup yazmayı, hayal kurmayı sürdüren Kılcıoğlu, gezgin olmayı seviyor, sık sık yol.. .
Hüseyin Nihal Atsız (İstanbul 12 Ocak 1905- 11 Aralık 1975): Türk şairi, tarihçisi ve düşünürü. Babası, Torullu Deniz Makine Önyüzbaşısı Hüseyin Efendinin oğlu Deniz Bnb. Mehmet Nâil Bey, annesi, Trabzonlu Kadıoğlu ailesinden Deniz Yarb. Osman Beyin kız.. .
Hilmi Yavuz 1936, İstanbul doğumlu. İstanbulda Kabataş Erkek Lisesini bitir¬di, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okudu, bir süre gazetecilik yaptı, İngilterede BBC radyosu Türkçe yayın bölümünde çalıştığı yıllarda (1964-1969) Londra Üniversitesine.. .
Eğitimci-yazar Dr. Halit Ertuğrul, Adıyamanın dünyaya geldi. Kırşehir İlköğretmen Okulundan mezun oldu. Niğde Eğitim Enstitüsünü bitiren Dr. Halit Ertuğrul, daha sonra Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümünden mezun oldu.Cumhuriyet Üniversitesi, .. .
Halil İnalcık 1916 İstanbul doğumlu. 1942-1972 yıllarında Ankara Üniversitesi DTCF ve SBFde Osmanlı tarihi dersleri vermiştir. 1972de Chicago Üniversitesine davet edilmiş ve 1986 yılına kadar bu üniversitede Tarih bölümünde ders vermiştir. Türkiye ve Türk.. .
1930 yılında Kilis?in Tilhabeş (şimdilerde Yananköy, Yavuzlu beldesi) köyünde doğdu. Kilis Ortaokulu?ndan mezun olduktan sonra Adana Erkek Lisesi?ni, daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi?ni bitirdi. Bir süre öğretmenlik, avukatlık, gazetecilik.. .
Prof. Dr. Hilmi Ziya Ülken 3 Ekim 1901de İstanbulda doğdu. Türk düşünce yaşamında ve bir felsefe geleneğinin oluşmasında büyük etkisi olmuş felsefeci ve sosyolog. İstanbul Sultanisini (bugün İstanbul Lisesi) (1918) ve Mekteb-i Mülkiyeyi (bugün A.Ü. Siyasa.. .
Hamdullah Köseoğku, 1945 yılında Karsda doğdu. Atatürk Üniversitesi Türkoloji Bölümünü bitirdi. İlk öyküsü Varlık yıllığında çıktı. 19811984 yılları arasında üç kitabı yayımlandı. Yazmaya uzun süre ara verdi. 1997de yeniden kitapları yayımlanmaya başladı... .