BURSA TEZ MERKEZİ

TEZLERİNİZ EN SON YÖNETMELİKLERE UYGUN HAZIRLANIR,

ÇIKTI, ÇOĞALTMA VE SIRTI YAZILI CİLTLEME İŞLEMİ YAPILIR...

E-Posta:      eminyayinlari@hotmail.com    /   Tel : 0 (224) 242 28 97      

Sayfa Düzeni

TEZ ONAY SAYFASI. ii

YÜKSEK LİSANS İNTİHAL YAZILIM RAPORU.. iii

YEMİN METNİ. iv

ÖZET.. v

ABSTRACT.. vi

İÇİNDEKİLER.. viii

GİRİŞ. 1

 SONUÇ

KAYNAKÇA.. 158

EKLER.. 169


Sayfa Numaralandırma (Romen x + Giriş 1)
Tez Onay + İntihal + Yemin Metni
Başlık Numaralandırma
İçindekiler sayfası hazırlama
Paragraf Arları
cd Hazırlama vb...