EMİN YAYIN GRUBU, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK)’nın Ekim 2023 Dönemi Doçentlik Başvuru Şartları’nda belirtilmiş tanıma göre “Tanınmış Uluslararası Yayınevi” statüsündedir.

EMİN YAYINLARI BURSA AKADEMİ 2003 yılında yayın hayatına başlayan Emin Yayınları, bünyesinde barındırdığı Bursa Akademi ile akademik yayıncılığı esas almış; nitelikli yayın çizgisiyle, ülkemizin kültür, düşünce ve yayıncılık hayatında önemli bir yer edinmiştir. Yayınladığı ilk kitabından itibaren, geliştirdiği değerlerle ulusal ve uluslararası alanda yapıcı katkı sağlayan bir yayınevi vizyonu ile hareket etmiştir.

Bu süre içinde İlahiyat, Dil, Gramer, Din, Kur’an, Hadis, Eğitim, Felsefe, Tarih, Psikoloji, Sosyoloji, Hukuk, Sanat, Edebiyat, Şiir, Öykü, Roman vb. farklı alanlarda 550 civarında seçkin kitap neşreden yayınevimiz, çok geniş yelpazede bir yayıncılık anlayışını benimsemiştir. Ulusal ve uluslararası platformda faaliyetinin yanı sıra yayımladığı kitaplar Yükseköğretim kurulunca tanınmakta ve Yükseköğretim kataloglarında yer almaktadır.

Emin Yayınları ve Bursa Akademi olarak, toplumsal değişimin ve dönüşümün ancak hikmete dayalı bilgiyle mümkün olduğunu düşünmekte ve bu amaçla yayıncılık misyonunun gereği olarak entelektüel bilgi üretimini sağlayan yerli ve yabancı çalışmaları okurlarının istifadesine sunmaktadır.

Emin ÖZDAMAR 


 2019 Akademik Teşvik başvuru belgeleri indirmek  için tıklayınız. https://yadi.sk/i/cEbIyh6o1r4-Ng  

 2020 Akademik Teşvik başvuru belgeleri indirmek  için tıklayınız. https://yadi.sk/i/p8J-XRO-uKrl0w

 2023 Akademik Teşvik başvuru belgeleri indirmek  için tıklayınız. https://disk.yandex.com.tr/i/uEARAKmwLDIUSQ


http://www.bursahaber.com/ozel-dosya/adi-gibi-emin-emin-yayinlari-h875210.html
EMİN YAYINEVİNİN KİTAPLARINDAN BAZILARININ BULUNDUĞU ULUSLARARASI KÜTÜPHANELER LİSTESİ

KİTAP İSMİ

KÜTÜPHANE ADI

KATALOG NUMARASI

Melâmet risâleleri: Bayrâmî melâmiliği'ne dâir / hazırlayan, Abdurrezzak Tek

British Library

BLL01015531495

XVI. yüzyılda Bursa kadınları / Saadet Maydaer

British Library

BLL01016175321

Bursa'da dinî kültür / Mustafa Kara

British Library

BLL01016032805 

Nakşîliğin Osmanlı topraklarına gelişi Molla Abdullah İlâhî / Abdurrezzak Tek

British Library

BLL01016659391

Tarih içinde Şebinkarahisar

Harvard Library

014847451

Manevî-[psikolojik] Danışmanlık: Müslüman-Türk diasporası örneği

Harvard Library

014980548

Yunus Emre'nin şiirlerinde iman-ibâdet-ahlâk esasları

Harvard Library

014822511 

Bilinç ve Etkisi: İslam Hukukunda Bilincin Hak ve Sorumluluklara Etkisi

Harvard Library

012721916

Osmanlı dönemi Bursa sürgünleri (18-19. asırlar)

Harvard Library

012191157

Avrupa'da islam ve Müslüman azınlıklar (Yazar: Recep Önal)

Harvard Library

014918558

Avrupa'da islam ve Müslüman azınlıklar (Yazar: Recep Önal)

Columbia University Libraries

BP65.N67O52 2016

Yunus Emre'nin şiirlerinde iman-ibâdet-ahlâk esasları

Columbia University Libraries

PL248.Y8 C44 2015g

İş adamlarında dindarlık ve dünyevileşme

Columbia University Libraries

 BP173.75 .K877 2009g

Rüya olgusu ve dindarlık üzerine bir araştırma

Columbia University Libraries

BL65.D67 C48 2015g

Avrupa'da islam ve Müslüman azınlıklar (Yazar: Recep Önal)

NYU Libraries (New York University Division of Libraries)

BP65.N67 O52 2016

Nakşîliğin Osmanlı topraklarına gelişi Molla Abdullah İlâhî

NYU Libraries (New York University Division of Libraries)

 BP80.A2355 T35 2012

Abdüllatîf Kudsî: hayatı, eserleri ve görüşleri

NYU Libraries (New York University Division of Libraries)

BP80.A22128 T45 2007

Batı Avrupa'da yaşayan Türklere göre din görevlileri ve cami etkinlikleri yeterliği

BnF (nouvelle fenêtre) Catalogue Général  

FRBNF42546479

 

Harvard Library: 
http://hollis.harvard.edu/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=everything&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=HVD&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=Emin+Yay%C4%B1nlar%C4%B1&scp.scps=scope%3A%28HVD_FGDC%29%2Cscope%3A%28HVD%29%2Cscope%3A%28HVD_VIA%29%2Cprimo_central_multiple_fe&vl%28394521272UI1%29=all_items&vl%281UI0%29=contains&vl%2851615747UI0%29=any&vl%2851615747UI0%29=title&vl%2851615747UI0%29=any

Columbia University Libraries:

https://clio.columbia.edu/quicksearch?q=Emin+Yay%C4%B1nlar%C4%B1&commit=Search

NYU Libraries (New York University Division of Libraries):

http://bobcat.library.nyu.edu/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=all&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=NYU&frbg=&vl%28freeText0%29=+Emin+Yay%C4%B1nlar%C4%B1&vl%28746508354UI1%29=all_items&vl%281UIStartWith0%29=contains&vl%28210150594UI0%29=any&vl%28210150594UI0%29=title&vl%28210150594UI0%29=any&scp.scps=scope%3A%28NS%29%2Cscope%3A%28CU%29%2Cscope%3A%28BHS%29%2Cscope%3A%28NYU%29%2Cscope%3A%28NYSID%29%2Cscope%3A%28%22NYHS%22%29%2Cscope%3A%28GEN%29%2Cscope%3A%28NYUAD%29%2Cscope%3A%28NYUSH%29%2Cscope%3A%28WEBGENI%29%2Cscope%3A%28BWEB%29%2Cscope%3A%28SWEB%29%2Cscope%3A%28NWEB%29

VEYA 
https://aleph.library.nyu.edu F/4IQDMTL6BJ7P5LTX5TJPXQR3GVB3IPYFD9QBKGX4Y98RDBTUQM-01045?func=item-global&amp=&amp=&amp=&amp=&doc_library=NYU01&local_base=PRIMOCOMMON&doc_number=004955945&sub_library=BOBST&pds_handle=GUESThttp://solo.bodleian.ox.ac.uk/primo_library/libweb/action/search.do;jsessionid=E964EAB37F23001E694F1D7E739B5F9A?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=local&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=OXVU1&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=Emin+Yay%C4%B1nlar%C4%B1&scp.scps=scope%3A%28OX%29&vl%28516065169UI1%29=all_items&vl%281UIStartWith0%29=contains&vl%28254947567UI0%29=any&vl%28254947567UI0%29=title&vl%28254947567UI0%29=any