X

Detaylar

Kategori İslam | Tasavvuf
Yayıncı Emin Yayınları
Liste Fiyatı 225.00
Format Kitap
Barkod 9786258077599
Yayın Tarihi 2023-02-20
Yayın Dili Türkçe
Orjinal Adı Tasavvuf Düşüncesinde Dört Halife Algısı
Baskı Sayısı 1.Baskı
Sayfa Sayısı 424
Kapak Karton
Kağıt Kitap Kağıdı
Boyut 135 X 210
Basım Yeri Bursa

Tasavvuf Düşüncesinde Dört Halife Algısı

tevarüs eden kimselerin kendileri olduğuna inanırlar. Bu nedenle tasavvufun mesâili ve ahlâkı dört halife üzerinden anlatılmış, gerek oluşum döneminde gerekse sonrasında sûfîlerin çeşitli fikirlerini izah etme noktasında başvurdukları kaynaklar, Kur’ân-ı Kerîm ve hadislerden sonra dört halifenin söz ve uygulamaları olmuştur. Bu çalışmada sûfîlerin dört halifeyle ilgili yaklaşımları ve tasavvufun gelişim sürecinde algı biçimlerinde meydana gelen değişim ele alınmış, bazı tasavvufî öğretilere mesned teşkil eden yorumlarını dört halifeyle nasıl ilişkilendirdikleri incelenmiştir. Tasavvuf eserlerinin nasıl bir Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali portresi sunduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Hz. Ebû Bekir’le ilişkilendirilen sıddıkıyyet ve hullet makamları, Hz. Ömer’e izafe edilen muhaddes vasfı, Hz. Osman’ın hayâ, cömertlik ve teslimiyeti üzerinde durulmuş, tasavvuf ehlinin Hz. Ali’yle ilgili rivayetler üzerinden bâtın ilmi telakkilerini temellendirme çabaları değerlendirilmiştir. Sûfîler tedvin döneminden itibaren geliştirdikleri ıstılahları sağlam deliller üzerine inşa etme saikiyle âyet ve hadislerin yanısıra râşid halifelere referanslarla desteklemeye gayret etmişlerdir. Bu bakımdan bazı kavramlarla dört halife arasında nasıl bir irtibat kurulduğu meselesine odaklanılmıştır. Tasavvuf ehlinin dört halifeye bakışını anlama bakımından son derece önemli ve belirleyici olan bir husus da Şia eleştirileridir. Sûfîlerin Şia’ya karşı geliştirdiği tavrın yansımalarını ilk dönemden başlayarak hemen her dönemde müşahede etmek mümkündür. Bu eleştiriler Şiîler’in ilk üç halifeye yaklaşımının tümden reddedilmesi hususunda temerküz etmiştir. En başından itibaren akîdeye müteallık konularda Sünnî geleneğe bağlı kalmayı tercih eden sûfîler hilafet ve tafdil konularında Şia’nın görüşlerini reddetmek suretiyle Ehl-i Sünnet’in siyaset düşüncesini benimsediklerini göstermiş oldular.

Bedriye REİS
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini “Kaygulu Dergâhı ve Halil Efendi’nin Dîvân’ı” başlıklı teziyle Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-tüsü Temel İslâm Bilimleri bünyesinde 2002 yılında tamamladı. Doktora eğitimini aynı bölümde “Gazâlî’de Marifet-Ahlâk İlişkisi” başlıklı teziyle 2010 yılında tamamladı. 2013 yılından itibaren Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yazarın “Kaygulu Dergâhı ve Halil Efendi Dîvânı’ndan Seçmeler” (Bursa: Emin Yayınları, 2013) ve “Gazâlî’de Ahlâk-Marifet İlişkisi” (Bursa: Emin Yayınları, 2011) başlıklı iki kitabı bulunmaktadır

Emeği Geçenler

Yazar   : Bedriye Reis

Satış

% 30
indirim
157.50
Liste Fiyatı : 225.00
Kazancınız : 67.50
Miktar :  
Adet
Stokta var

Aynı Gün Kargo   
Stok miktar : 294
Favorilere Ekle
Ürün Satışta. %30 indirim