Sonucu Daralt
Kategori
Yayıncı Kategori
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
(x)Bayram Ali Çetinkaya

Bayram Ali Çetinkaya

Bayram Ali ÇETİNKAYA; Prof. Dr. 1967 yılında Konya'da doğdu. 1990 yılında Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisansını 1994’te, doktorasını 1999’da Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Bu arada 1991-1997 yılları arasında Ankara’da öğretmenlik görevinde bulundu. 1997 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak atandı. 2004 yılında doçent, Aralık 2009 yılında profesör oldu. 2008-2009 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde çalıştı. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kadrosuna dâhil oldu. 2011 yılında bölüm başkanı, 2012 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Dekan yardımcısı oldu. 2013-2015 yılları arasında Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kurucu dekanlık ve Rektör yardımcılığı vazifelerinde bulundu. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Felsefe Tarihi anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Biri İngilizceye çevrilmiş çok sayıda kitabının yanı sıra, ulusal ve uluslararası düzeyde tebliğleri ve çeşitli akademik dergilerde yayımlanan makaleleri bulunmaktadır. Yayın ve Diğer Çalışmalarından Smakeçmeler: İzmirli İsmail Hakkı Hayatı, Eserleri, Görüşleri, İnsan Yayınları, İstanbul 2000; Türkiye’nin Modernleşmesi Sürecinde Şemseddin Günaltay, Araştırma Yayınları, Ankara 2003; İhvân-ı Safâ’nın Dinî ve İdeolojik Söylemi, Elis Yayınları, Ankara 2003; Şems-Mevlânâ Dostluğu-Benlik Duvarından Kerpiç Koparmak, İnsan Yayınları, İstanbul 2007; Yitik Bilgi ve Hikmet, Nasihat Yayınları, Ankara 2007; Sayıların Gizemi ve Tasavvufun Dinamikleri –İhvân-ı Safa Modeli-, İnsan Yayınları, İstanbul 2008; Batı Doğu İlişkisinin Entelektüel Boyutu-İbn Rüşd’ü Yeniden Düşünmek- (ed.), Sivas 2009, I-II; İlkçağ Felsefesi Tarihi, İnsan Yayınları, İstanbul 2011; İrfan ve Hikmet Peygamberi, İnsan Yayınları, İstanbul 2011; Doğu Batı Düşünce Günleri (editör), İstanbul 2011; Dini ve Felsefi Metinler Yirminci Yüzyılda Yeniden Okuma, Anlama ve Algılama (ed.), İstanbul 2012, I-II; İslam Felsefesi Tarihi, Grafiker Yayınları (ed.), İstanbul 2012, I-II; İzmirli İsmail Haqqı His Life, Works and Views, Translated by Erdinç Atasever, insan publications, İstanbul 2013; Türkiye’de Aydın ve Devlet Adamı Kimliği, Pınar Yayınları, İstanbul 2013; İslam Medeniyetinin Dinamikleri, İnsan Yayınları, İstanbul 2014 (Akşam Gazetesi’nin İslam Medeniyeti dalında 2014 Kitap Ödülü): Medineden Medeniyete, İnsan Yayınları, İstanbul 2014; Akademide Felsefe, Hikmet ve Din (ed.), Zonguldak 2014; İslâm Düşüncesi Tarihi – Siyasetten İrfana, Pınar Yayınları, İstanbul 2015; Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni (ed.), İnsan Yayınları, İstanbul 2015, 1-10 cilt; Felsefe Tarihi - Ortaçağ ve Yeniçağ, Rağbet Yayınları, İstanbul 2016; Balıkların Duasını Almak, Hayy Yayınları, İstanbul 2017; Aşkın Yol(un)da İnsan-Hoca Ahmed Yesevî’nin İzinde, H Yayınları, İstanbul 2017; Bilgelik Pınarı-Yesevî Ahlâkında Kadîm Değerler, H Yayınları, İstanbul 2107; İslam Felsefesi (ed.), Grafiker Yayınları, Ankara 2017; Felsefe Tarihi –Antik Doğu’dan Modern Batıya, Nobel Yayınları, Ankara 2017; Türk Düşünce Tarihi (ed.), Ankara 2018; Allah Kimlere Değer Verir?, Hayy Yayınları, İstanbul 2018.

Devamını göster ..
Sıralama : Göster :
Sadece stokta olanlar : 
Toplam 6 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Sıralama : Göster :
Sadece stokta Olanlar : 
Toplam 6 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1